O Firmie

WAMECO S.C. jest firmą prywatną (spółką cywilną) założoną w czerwcu 1990 roku przez ekspertów, specjalizujących się w różnych działach gospo­darki odpadami, technologii chemicznej oraz inżynierii ochrony śro­dowiska. Prowadzący firmę posiadają długoletnią praktykę w rozwiązywaniu problemów tech­nicznych i badawczych. W ciągu siedemnastu lat działalności WAMECO S.C. pozyskało jako stałych współpracowników wielu znakomitych fachowców, o dużym doświadczeniu w projek­towaniu, planowaniu, prowadzeniu prac badawczych i doradztwie, zdobytym w trakcie licznych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Niektóre z prac prezentowane były na międzynarodowych konferencjach i publikowane w profesjonalnych czasopismach.

O Firmie
Oferta
Referencje
Realizacje
Kontakt